Sunday, September 24, 2023
Homeİbn i SinaIbn i Sina Episode 8 English & Urdu Subtitles

Ibn i Sina Episode 8 English & Urdu Subtitles

evresini hayrete düşüren bir zeka ve hafza örnei göstermiştir, bn-i Sina, daha çocukluunda.

16 August 980 years ago, Buhara’s dünyaya was gelmed, and 18 Haziran 1037 years ago, Hemedan’s şehrinde vafat etmiştir, according to bn-i Sina. Dou Aristotelesçiliini temsil eden bir Orta a modern biliminin kurucusu filozof and doctor.

Click Here to Watch:Kurulus osmancik Episode 2 Urdu Subtitles

“bn-i Sina,” Kusyar isimli bir hekimin is in the process of being eitimi ald. 450 kadar makale yazda deişik konular üzerine 240′ günümüze gelen. 150 tanesi felsefe 40 tanesi de tp üzerinedir elimizdeki yazlar. El-Kanun fi’t-Tb’dr (Tbbn Kanunu) and Eserlerinin en ünlüleri felsefe and fen konularin are both present in Kitabü’ş-Ifa (yileşme Kitab). Başka dillere çevirilmiştir, bu iki eser Orta an üniversitelerinde.

Click Here to Watch:Akinci Episode 1 With Urdu Subtitles HD

1973 saw the release of El-Kanun’s “T’b Kitab,” which was in New York. However, the eski hekimler in the reteler in the Arap kazanmlar in the uygun

Ibn i Sina Episode 8 Urdu Subtitles

Click Here To Watch:Ibn i Sina Episode 1 English & Urdu & Arabic & Bangla Subtitles

The hastalanan Buhara prensini iyileştirince (997) saray kütüphanesinden yararlanma olana’na kavuştu Farabi’nin el-bane araclyla Aristoteles felsefesini and metafiziini örenip. Babas ölünce, Cürcan’da irazl Ebu Muhammad’ten destek gördü (Tp Kanunu Cürcan’da yazd). Yunan filozoflars and Anadolu doaclars are both included in the list of inclement weather.

Ibn e Sina Episode 8 Urdu Subtitles


Aralk’s sona erdi 1004 ylnn Samani Hanedan. Bn-i Sina Gazneli Mahmud’s geri çevirdi and batya Ürgenç’e gitti. Buradaki vezir bilim dostuydu and on a küçük de olsa bir maaş balad. Yetenekleri’in kullanma sahas’ arayan Sina Merv’den Nişabur’a and Horasan’s snrlar’na kadar bölgeyi adm adm dolaşt.
Babas Abdullah, Samani “mparatorluu”‘s önemli şehri Belh’ten gelen saygn bir bilim adamyd and ii smaili mezhebindendi. Babas’smaili dailerle sürekli iletişim halindeydi and this sebepten ötürü evi geometry, felsefe, and Hint mathematics are all contributing to mevzular incongruity in the yere

Ibn i Sina Episode 8 English Subtitles

Ibn i Sina Episode 8 Urdu Subtitles

Ibn i Sina Episode 8 Bangla Subtitles

Publish Soon

Watch More: Ramo Episode 34 Urdu Subtitles

Ibn i Sina Episode 1 Episode 8 Esponal Subtitles

Click Here To Watch : Akinci Episode 4 With Urdu Subtitles HD

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular

Recent Comments